Uncategorized

Ν.Αχαΐας, 24-25/03/2017: 40ος Ποδηλατικός Γύρος Θυσίας

 Ο Π.Ο. Πατρών με την έγκριση της Ε.Ο.Π. συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τον Δήμο Πατρέων, τον Δήμο Καλαβρύτων και το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, τον 40ο Ποδηλατικό Γύρο «ΘΥΣΙΑΣ», από 24 έως 25 /03/2017 στις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ- ΕΦΗΒΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΜΑΣΤΕΡΣ . Στην κατηγορία ΜΑΣΤΕΡΣ θα υπάρξει συνεργασία με την Π.Ε.Π.Α.

1ος ΑΓΩΝΑΣ: ΑΤΟΜ. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ (Α-Ε-Γ) 24-3-2017 : (ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ) Αποστάσεως 11 ΚΜ. Ώρα 15.00. Εκκίνηση από Άραξο (Αρχαιολογικός χώρος Δυμαίων) και τερματισμός στο Λάπα. Όπως στα συνημμένα Υψομετρικά – Διαδρομές.Προσοχή το υψομετρικό του Aτομ. Χρονομέτρου στα 2 πρώτα χιλιόμετρα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (είναι σχεδόν ευθεία).

2ος ΑΓΩΝΑΣ: 40ος Αγώνας «ΘΥΣΙΑΣ» 25-3-2017 :

ΜΑΣΤΕΡΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ : Αγώνας αντοχής, απόστασης 80 ΚΜ. Ώρα: 09.00. Εκκίνηση από Μόλο Αγ. Νικολάου – Ακτή Δυμαίων – Ροϊτικα – Παυλόκαστρο – Χαλανδρίτσα – Περιμετρική Χαλανδρίτσας – Καταρράκτης – Μάνεσι- Τερματισμός Ηρώων. Προεκκίνηση έως την διασταύρωση προς Χαλανδρίτσα. Θα γίνουν δεκτοί αθλητές μόνο με δελτία (ΕΟΠ-ΠΕΠΑ) όριο χρόνου 30%.

ΑΝΔΡΕΣ – ΕΦΗΒΟΙ: Αγώνας αντοχής, απόστασης περίπου 100 ΚΜ. Ώρα: 09.30. Εκκίνηση από Μόλο Αγ. Νικολάου – Ακτή Δυμαίων – Ροϊτικα – ΝΕΟ .Πατρών Πύργου- Άλυσος – αναστροφή – ΠΕΟ Πύργου Πατρών –Καμίνια – Ροϊτικα – Παυλόκαστρο – Χαλανδρίτσα- Περιμετρική Χαλανδρίτσας – Καταρράκτης – Μάνεσι- Τερματισμός στο ΗΡΩΩΝ έναντι Ι.Μ. Προεκκίνηση έως την είσοδο σε ΝΕΟ Πατρών – Πύργου. Όριο χρόνου 20%.

Παρατήρηση : Όσον αφορά την κατηγορία Εφήβων σας ενημερώνουμε ότι Έφηβοι θα τρέξουν με ελεύθερο πάτημα θα γίνει ξεχωριστό φύλλο αγώνα και βράβευση. Η κατηγορία ΜΑΣΤΕΡ . θα τρέξει μόνο τον αγώνα Αντοχής 80ΚΜ.

Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να ευρίσκονται στα γραφεία του Π.Ο.Π. αυστηρά μέχρι 19/3/2017, με e-mail στο popatras71@gmail.com. Όσον αφορά την Ατομική Χρονομέτρηση να δηλωθεί από τα σωματεία η σειρά εκκίνησης για τους αθλητές τους.

ΜΑΣΤΕΡΣ :Παράκληση για όσους έχουν δελτίο Ε.Ο.Π. να δηλώνεται η συμμετοχή τους μέσω των σωματείων και όχι ένας – ένας διότι δημιουργεί προβλήματα στην οργάνωση. Όσοι αθλητές έχουν μόνο δελτίο Π.Ε.Π.Α. θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ΠΕΠΑ ή στο e-mail popatras71@gmail.com. σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί ή ένωση, φυσικά μέχρι την ημερομηνία που ισχύει για όλους 19-3-2017.

Όσοι αθλητές της κατηγορίας αυτής, έχουν αριθμό πλάτης από την Π.Ε.Π.Α. , θα τον χρησιμοποιήσουν στον αγώνα «ΘΥΣΙΑΣ», και θα πρέπει να το επιβεβαιώσουν στη δήλωση συμμετοχής τους.

Κατάθεση δελτίων: Η κατάθεση των δελτίων και η παραλαβή των αριθμών για τις κατηγορίες Α-Ε-Γ θα γίνει την 24-3-2017 στο ξενοδοχείο NIFOREIKA BEACH όπου θα φιλοξενηθούν οι αποστολές από ώρα 12.00 έως 14.00 στην γραμματεία, από ώρα 14.15 στην εκκίνηση της Ατομικής Χρονομέτρησης.

Οι αριθμοί στους αθλητές Μάστερς, θα δοθούν στο τεχνικό συνέδριο ή από την γραμματεία της Π.Ε.Π.Α. πριν την εκκίνηση (ώρα 08.00 π.μ.) του αγώνα την 25-3-2017.

Τεχνικό συνέδριο: Για τους αγώνες αντοχής θα γίνει τεχνικό συνέδριο μετά το πέρας του Ατομ. Χρονομέτρου στις 20.30 σε διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχείου NIFOREIKA BEACH.

Όροι συμμετοχής: Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με απεριόριστο αριθμό αθλητών. Οι αθλητές συμμετέχουν στους αγώνες με δική τους ευθύνη. Ο Π.Ο.Π. και η Π.Ε.Π.Α δεν έχουν καμία υποχρέωση για κάθε ατύχημα και φθορά ή απώλεια αγωνιστικού υλικού. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν ποδηλατική ενδυμασία (κράνος, ειδικά ποδηλατικά παπούτσια ή καλουπιέ) και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αστυνομίας και της αγωνοδίκου επιτροπής. Πέρα των ομάδων – αθλητών που καλύπτει οικονομικά ο Π.Ο. Πατρών, μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες – αθλητές με δικά τους έξοδα αρκεί να έχουν δελτίο της Ε.Ο.Π. κατηγορίας Α- Ε – Γ – Μ ή Π.Ε.Π.Α.

Όσον αφορά στα αυτοκίνητα συνοδείας στην κατηγορία ΜΑΣΤΕΡ θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός , σύμφωνα με τους κανονισμούς ΠΕΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό του αυτοκινήτου , κινητό τηλέφωνο και τους αθλητές ή την ομάδα που θα συνοδεύουν. Από την γραμματεία θα παραλάβουν διακριτικό σήμα που θα επικολλήσουν στο αυτοκίνητο συνοδείας.

Βραβεύσεις- Απονομές: ΑΝΔΡΕΣ – ΕΦΗΒΟΙ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Στο Ατομ. Χρονόμετρο και στον αγώνα αντοχής , οι πρώτοι θα πάρουν κύπελλο- μετάλλιο – δίπλωμα, ο δεύτερος και τρίτος μετάλλιο δίπλωμα, 4ος-5ος-6ος δίπλωμα Για την Ατομ. Χρονομέτρηση οι βραβεύσεις θα γίνουν στο χώρο του τερματισμού με την ολοκλήρωση του αγώνα από όλους τους αθλητές . Για τις βραβεύσεις – απονομές του αγώνα αντοχής θα ενημερωθείτε στο τεχνικό συνέδριο.

ΜΑΣΤΕΡΣ: Στον αγώνα αντοχής , οι πρώτοι θα πάρουν κύπελλο- μετάλλιο – δίπλωμα, ο δεύτερος και τρίτος μετάλλιο δίπλωμα, 4ος-5ος-6ος δίπλωμα. Εφόσον συμπληρωθούν αριθμητικά όλες οι κατηγορίες, διαφορετικά θα γίνει σύμπτυξη κατηγοριών αναλόγως. Οι βραβεύσεις – απονομές θα ενημερωθείτε στο τεχνικό συνέδριο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Ο Π.Ο.Π. θα καλύψει όλες τις ομάδες στις κατηγορίες Α-E που έχει προσκαλέσει, εφόσον συμμετάσχουν και στους δύο αγώνες, από το γεύμα της 24/3/2017 έως και το πρωινό της 25/3/2017, καθώς και το ξενοδοχείο σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση.

Όσον αφορά για το γεύμα της 24-3-2017 θα δοθεί από12.00 έως 14.00.

Θερμή παράκληση για όσα σωματεία έχουν κληθεί, σύμφωνα με την κατάσταση και δεν θα έλθουν, να μας ενημερώσουν έγκαιρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε άλλους αθλητές.

Οι αθλητές (ΜΑΣΤΕΡΣ) για την συμμετοχή τους στον αγώνα θα συνεισφέρουν το ποσό των 15,00€. Για την κατάθεση του ποσού παραθέτουμε τον τραπεζικό λογαριασμό του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας GR6601102260000022629603113 υποχρεωτική η κατάθεση με την δήλωση συμμετοχής . Θα υπάρξει κάλυψη για την ασφάλεια της διαδρομής από την Τροχαία και Μοτό της αγωνοδίκου, επίσης Ιατροί – Ασθενοφόρα ομάδα Διασώσεων Πάτρας, καθ’ όλη την διαδρομή, επίσης το ασθενοφόρο του νοσοκομείου Καλαβρύτων από την Βλασσία έως τον τερματισμό.

Τροφοδοσία με νερό στην εκκίνηση και σε δύο σημεία της διαδρομής (πριν από τη διασταύρωση για Δεμέστιχα και στο Μετόχι).

Παρακαλούνται όλοι οι αθλητές και συνοδοί με τον τερματισμό να παραδίδουν τους αριθμούς τους και να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από την γραμματεία των αγώνων.

Φέτος στον αγώνα μας θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση (στον αγώνα αντοχής) ηχητική κάλυψη και στους δύο αγώνες, με σκοπό να ανεβάσουν τους ρυθμούς και να φτάσουν τις επιδόσεις στο έπακρο. Μοναδικές παροχές για ένα αγώνα που προσπαθούμε πάντα να τον κάνουμε καλύτερο.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση πληροφορία στο τηλέφωνο 6979336444 (Β. Διαμαντόπουλος). Για τους Μάστερς (με δελτία ΠΕΠΑ) στην γραμματεία της ΠΕΠΑ.

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close